QRControls

Kwaliteitsborging & risicomanagement

Overzichtelijk en aantoonbaar risico's managen

Vraag demo aan

INVENTARISATIE & ANALYSE

STRATEGIEBEPALING & MAATREGELEN

KWALITEITSBORGING RISICOMANAGEMENT

TRANSPARANTE SAMENWERKING

OVERZICHTELIJKE DOSSIERS

QR Controls is een systeem voor kwaliteitsborging en risicomanagement. Het biedt een volledig geautomatiseerde ondersteuning van de kwaliteitsborging in projecten. In de bouw geldt dit voor zowel de bouwende partij als voor de onafhankelijke kwaliteitsborger. Dossiers kunnen naderhand automatisch worden gegenereerd.

Workflow_QR-Controls
INVENTARISATIE & ANALYSE

INVENTARISATIE & ANALYSE De risico’s en eisen in een project bepaal je op basis van het bouwbesluit, Breeam, NEN, een risicodatabase en meer. QR Controls ondersteunt je bij de analyse van de risico’s, het categoriseren hiervan en de monitoring tijdens het project.

STRATEGIEBEPALING EN MAATREGELEN

STRATEGIEBEPALING EN MAATREGELEN Per eis of risico stel je een strategie vast. Afhankelijk van de strategie definieer je per eis of risico beheersmaatregelen, die worden opgenomen in de projectplanning.

KWALITEITSBORGING & RISICOMANAGEMENT

KWALITEITSBORGING & RISICOMANAGEMENT Tijdens de uitvoering wordt gemonitord of de geplande maatregelen voldoende effect hebben of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Nieuwe risico’s en eisen kun je eenvoudig toevoegen.

OVERZICHTELIJKE DOSSIERS

OVERZICHTELIJKE DOSSIERS Op het dashboard kun je op elk moment de status van de risico’s en maatregelen inzien. Bij de afronding van het project kun je gedetailleerde ‘as build’ dossiers voor de verschillende doelgroepen automatisch genereren.

Voor vragen,
meer informatie
of een demonstratie:

QR-Controls_contact